prof. dr Darko Bajić
 
E-mail :
darko@ac.me
Web :
http://
Predmeti na kojima je angažovan

INŽENJERSKO PROJEKTOVANJE
ZAVARENE KONSTRUKCIJE
POSUDE POD PRITISKOM I CJEVOVODI
STRUCNA LABORATORIJSKA PRAKSA K1
PREDMET USMJERENJA -Zavarivanje
ISPITIVANJE I KONTROLA KONSTRUKCIJA
OBEZBEĐENJE KVALITETA FINALNIH PROIZVODA OD DRVETA
MAŠINSKI MATERIJALI

Biografija

Prof.dr Darko Bajić, dipl.inž.maš., rođen je 09.01.1967. godine u Pljevljima, Republika Crna Gora. Osnovnu i srednju školu završio u Pljevljima 1985. godine. Diplomirao je 1991. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer Proizvodnog mašinstva. Za školsku 1987/88. godinu, kao najbolji student Mašinskog fakulteta, dobitnik je studentske nagrade "19. decembar". Magistrirao je 1997. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.
Doktrorsku disertaciju radio je u Institutu za elektrozavarivanje E.O.Paton pri Nacionalnoj akademiji nauka Ukraine, Kijev. Doktorirao je 2003. godine na Metalurško-Tehnološkom fakultetu u Podgorici, Katedra za fizičku metalurgiju. Tema disertacije "Istraživanje mogućnosti zavarivanja energetske opreme korišćenjem aktivirajućeg topitelja". Čest je gost istraživač ovog prestižnog Instituta radeći na istraživanjima primjene savremenih i visokoproduktivnih tehnologija zavarivanja.
U zvanje asistenta Univerziteta Crne Gore, na Mašinskom fakultetu u Podgorici izabran je 1998. godine. U zvanje docenta Univerziteta Crne Gore na Mašinskom fakultetu izabran je 2007. godine, a 2012. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora Univerziteta Crne Gore na Mašinskom fakultetu za predmete: Zavarivanje, Inženjersko projektovanje i Posude pod pritiskom i cjevovodi. Od avgusta 2007. godine obavlja dužnost prodekana za nastavu. Rukovodilac/odgovorno lice je za realizaciju studijskog programa Mašinstvo u Pljevljima i predsjednik Komisije za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta na Mašinskom fakultetu. Od 2012. godine rukovodilac je studijskog programa MAŠINSTVO.
Kao predstavnik Univerziteta Crne Gore, od 2009. godine član je Upravnog odbora Intituta za istraživanje i razvoj u oblasti zaštite na radu.
Član je uređivačkog odbora časopisa "Zavarivanje i zavarene konstrukcije", Beograd. Bio je član programskog odbora 4th (2007.) i 5th (2009.) i 6th (2011.) - Slavonski Brod, Hrvatska.
Govori, čita i piše ruski jezik, a služi se i engleskim jezikom.


Naučno-istraživačka djelatnost
Kao autor ili koautor objavio je preko 65 radove u međunarodnim i domaćim časopisima i na međunarodnim i domaćim kongresima i konferencijama, a neki od njih su:
D.Bajić; М.М.Савицкий; Ž.Blečić: "Prednosti zavarivanja čelika postupkom A-TIG", Zavarivanje i zavarene konstrukcije, Vol.46, 4/2001, Str.149-154.
Bajic, D.R, Savitsky, M.M., Melnichuk, G.M., Lupan, A.F.: A-TIG welding of structural steels for power engineering applications, The Paton Welding Journal, №9, 2002. ISSN 0957-798X, pp. 30-34.
Bajic, D.R, Melnichuk, G.M., Lupan, A.F., Savitsky, M.M.: Procedure and parameters of A-TIG welding of structural steels, The Paton Welding Journal, №10, 2002. ISSN 0957-798X, pp. 31-34
Bajić, D., Melničuk, G.M., Lupan, A.F., Savickij, M.M., Blečić, Ž.: Zavarivanje čelika tipa 18.10 ATIG-postupkom, Zavarivanje i zavarene konstrukcije, Beograd, Vol.48, №1, 2003. pp.9-13, YU ISSN 0354-7965, UKD/UDC: 621.791.754’29:669,15’26’24-194.3.
Savickij, M.M., Savickij, A.M., i Bajić, D., Blečić, Ž.: Tehnologija MIG zavarivanja korišćenjem aktivirajućih topitelja, Zavarivanje i zavarene konstrukcije, Beograd, Vol.49, №1, 2004. pp. 10-14. YU ISSN 0354-7965, UKD/UDC: 621.791.754.
Savickij, AM., Savickij, MM., Novikova, D.P., Bajić, D.: Formiranje struktura elektrolučnog zavarivanja spojeva čelika korišćenjem cikličnog zagrijavanja, Zavarivanje i zavarene konstrukcije, Beograd, Vol.49, №4, 2004. pp.171-177, YU ISSN 0354-7965, UKD/UDC: 621.791.75.051:669.15.
D. Bajić: "Neke od metoda odstranjivanja oksida i sprečavanja poroznosti pri elektrolučnom zavarivanju aluminijuma i njegovih legura" Zavarivanje i zavarene konstrukcije, Vol.49, №1, 2004. Str.17-20.
Bajić D., Savitsky M.M., Blečić Ž. Free contraction influence on ductility of high-alloyed steel 12X18H10T welded joints, Zavarivanje i zavarene konstrukcije ("Welding & Welded Structures"), Beograd, Vol.51, №4, 2006. pp.141-146, ISSN 0354-7965.   http://www.duzs.org.rs/
Blečić Ž., Strugar K., Golovko V. V., Bajić D. Ductility characteristics of the HAZ at submerger arc welding with pulsed arc, Zavarivanje i zavarene konstrukcije ("Welding & Welded Structures"), Beograd, Vol.52, №3, 2007. pp.83-90, ISSN 0354-7965. http://www.duzs.org.rs/
Blecic Z., Blecic D., Bajic D., Cabarkapa D.: Influence of basicity of electrodes covering and wire composition of electrodes kernel on the structure and properties of weld of low alloy steels, Ninth Yugoslav Materials Research Society Conference 'YUCOMAT 2007', Herceg Novi, September 10-14, 2007., P.S.A.53, program konferencije pp.95/265. http://www.mrs-serbia.org.rs/images/2007-1.pdf
Bajic D. Welding of steel Ct.20 (GOST) by ATIG weldin, 4. Međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje - Tehnologična primjena postupaka zavarivanja i zavarivanju srodnih tehnika u izradi zavarenih konstrukcija i proizvoda, Slavonski Brod, Hrvatska, 14.-16. 11. 2007. pp.81-87, http://www.sfsb.hr/uploads/DTZ/radovi/2007/081-088.pdf
But V.S., Olynik O.I., Bajić D: "Strategy of Development of Operational Main Pipelines Maintenance Technologies", 8.Međunarodno znanstveno stručno savjetovanje – Eneregtska i procesna postrojenja, Dubrovnik, 24. - 26. rujna 2008.
Bajić D.: "TIG Welding of high-alloy austenitic stells" 14th Plant Engineering Conference, September 9-10, 2008. Hungary.
Bajić D. ATIG Welding of high-alloy austenitic stells, 14th Plant Engineering Conference, September 9-10, 2008., Hungary, program konferencije pp.5.
But V.S., Olynik O.I., Bajić D. Strategy of development of operational main pipelines maintenance technologies, The 8th International Symposium - Power and Process Plants, Dubrovnik, Hrvatska, September 24-26, 2008., program konferencije pp.26.
Savitsky A.M., Bajić D., Savickaja E.M., Pritula S.I., Savitskiy M.M.: "Production welded vessels for storage of natural gas" 5. International Scientific-Professional Conference SBW2009 “Robotization and automation in welding and other techniques” Slavonski Brod, 11.-13.11.2009.
Bajić D.: "The solidty of vessels for containing propane-butane of AlMg4,5, 13th International Research/Expert Conference, ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2009, Hammamet, Tunisia, 16-21 October 2009.
Bajić D. The solidty of vessels for containing propane-butane of AlMg4,5, 13th International Research/Expert Conference, ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2009, Hammamet, Tunisia, 16-21. October 2009., pp.773-776       http://www.tmt.unze.ba/zbornik/TMT2009/194-TMT09-078.pdf
Savitsky A.M., Bajić D., Savickaja E.M., Pritula S.I., Savitskiy M.M. Production welded vessels for storage of natural gas, 5. International Scientific-Professional Conference SBW2009 “Robotization and automation in welding and other techniques” Slavonski Brod, Hrvatska, 11.-13.11.2009. pp.51-58. http://www.sfsb.hr/uploads/DTZ/radovi/2009/051-058-sbz09.pdf
Savicky А. М., Bajić D., Savicky M. M., Vashchenko V. N., Lupan А. F., Skrabaliuk Ju. M. Orbital welding tehnology of pipeline application of activating flux, Zavarivanje i zavarene konstrukcije ("Welding & Welded Structures"), Beograd, Vol.55, №3, 2010. pp.83-90. (Bajić D. vodeći autor), ISSN 0354-7965. http://www.duzs.org.rs/
Максимов С.Ю., Бут В.С., Олейник О.И., Bajić D. Welding and metal cutting with underwater technology, Zavarivanje i zavarene konstrukcije ("Welding & Welded Structures"), Beograd, Vol.55, №3, 2010. pp.101-105, ISSN 0354-7965.  http://www.duzs.org.rs/
Samardžić I., Bajić D., Klarić Š.: “Influence of the avtivating flux on weld joint properties at arc stud welding proces“ Metalurgija - Journal for Theory and Practice in Metellurgy, ISSN 0543-5846, Croatian Metallurgical Society (CMS), Vol.49, No4, (2011.) Pages: 325-329.4
D. Veljić, M. Perović, A. Sedmak, M. Rakin, M. Trifunović, N. Bajić, D. Bajić: A coupled thermo-mechanical model of friction stir welding,  THERMAL SCIENCE: Year 2012, Vol. 16, No. 2, pp. 527-534. http://thermalscience.vinca.rs/
А. Milosavljevic, S. Petronic, S. Polic-Radovanovic, J. Babic, D. Bajic: The influence of heat treatment regime on fracture surface of nickel base supperalloys, MATERIALS AND TECHNOLOGY, No. 46 (2012) 4, ISSN 1580-2949, pp. 411-417 http://mit.imt.si/Revija/, http://mit.imt.si/Revija/
Bajić D., G.V. Kuzmenko, Samardžić I. Rail welding using new technology of arc welding, METALLURGY, ISSN 0543-5846, vol. 52, br.3, pp.399-402. http://public.carnet.hr/metalurg/Metalurgija/2013_vol_52/No_3/MET_52_3_399-402_Bajic.pdf

Knjige

B. Bajić; D. Bajić: PRIRUČNIK – Suština i tehnika postupaka električnog zavarivanja topljenjem metala i njihovih legura, Podgorica, april 2005. godine, Izdavači: "VARSTROJ" d.d. -Lendava (Slovenija), "MONTAVAR metalna nova" d.o.o. – Maribor (Slovenija) i "BAJIĆ-GBB" o.d.-Podgorica, COBISS.CG-ID 9106704
Bajić D.: Posude pod pritiskom i cjevovodi, Mašinski fakultet Podgorica, 2011., ISBN 978-9940-527-18-1, COBISS.CG-ID 18385936.
R. Bulatović; J. Jovanović; D.Bajić: Zbirka zadataka iz Mašinskih elemenata, Univerzitet Crne Gore, decembar 2000.godine.

Naučno-istraživački projekti
Doc. dr Darko Bajić posjeduje licencu (Ovlašćenje) za projektovanje mašinskih postrojenja, uređaja i instalacija. Kao pojedinac ili član tima, učestvovao je u realizaciji više projekata, a neki od njih su:
D. Bajić "Razrada tehnologije zavarivanja i sanacija "uboda" na komorama kotlovskog postrojenja TE-Gacko 300MW", Gacko-Republika Srpska (BiH), jul 2002. godine.
Ž. Blečić, D. Blečić, D. Bajić, K. Kovačević "Modeliranje procesa dobijanja i kontrole obloženih elektroda za zavarivanje", Finansiran od strane Ministarstva prosvjete i nauke Republike Crne Gore, Podgorica, 2005. godine.
M. Burić, D. Bajić, R. Vujadinović, U. Karadžić i dr.: "Ispitivanje i izrada projekta sanacije dilatacionog mjesta T–8 na trećem cjevovodu u HE „Perućica“ – montažni komad 804, Naručilac EPCG, 2007. godine.
M.Burić, D.Bajić, R.Vujadinović, U. Karadžić i dr. "Ispitivanje naponskog stanja na karakterističnim mjestima cjevovoda broj 3 u HE "Perućica", Finansiran od strane Elektroprivrede Crne Gore, septembar 2007.godine.
Ž. Blečić, D. Bajić, i dr.: "Istraživanja fenomena međudejstva faza metal-troska i njihov uticaj na zavarljivost raznorodnih čelika" Finansiran od strane Ministarstva prosvjete i nauke Republike Crne Gore, Podgorica, 2008. godine.
Bajić D., Izrada tehnologije zavarivanja cjevovoda No100 (Np81) za uduvavanje vazduha u prostor radnog kola agregata P1 i P2 Hidroelektrane Bajina Bašta, projekat je finansiran od strane "Drimsko-Limske hidreoelektrane" d.o.o. Bajina Bašta, avgust 2010.
Bajić D., Samardžić I. i dr.  Poboljšanje pouzdanosti u izradi i eksploataciji zavarenih konstrukcija i proizvoda, Međunarodni projekat za period 2011-2012. godina, Finansiran od strane Ministarstva za nauku Crne Gore i Ministarstva znanosti, obrazovaja i športa Republike Hrvatske.
Sedmak A., Bajić D. i dr. Program za kontinualno praćenje stanja metala cjevovda br.3 u HE "Perućica", Finansiran od strane Elektroprivrede Crne Gore, maj 2011.godine.
Bajić D., Izrada tehnologije zavarivanja cjevovoda No50 (Np40) za vodovod Vežanja za potrebe Hidroelektrane Bajina Bašta, projekat je finansiran od strane "Drimsko-Limske hidreoelektrane" d.o.o. Bajina Bašta, avgust 2011.
Bajić D. Ispitivanja račve A6 trećeg cjevovoda HE „Perućica“, Finansiran od strane Elektroprivrede Crne Gore, avgust 2011.godine.
Bajić D., Pašić S. i dr.  Razvoj i primjena inteligentnih sistema u procesima zavarivanja, Međunarodni projekat za period 2012-2014. godina, Finansiran od strane Ministarstva za nauku Crne Gore i Ministarstva nauke BiH.
Bajić D., Gliha V. i dr. Ponašanje jednoprolaznih spojeva izrađenih ATIG postupkom pri zamoru, Međunarodni projekat za period 2012-2014. godina, Finansiran od strane Ministarstva za nauku Crne Gore i Ministarstva nauke Republike Slovenije.
Bajić D. Ispitivanje stanja metala račve A6 cjevovoda br.3 u toku rada, Finansiran od strane Elektroprivrede Crne Gore - HE "Perućica", septembar 2012. godine.

Predavanja po pozivu
"Primjena ATIG postupka zavarivanja pri elektrolučnom zavarivanju visoko i niskolegiranih čelika", Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu i Društvo za tehniku zavarivanja Slavonski Brod – Republika Hrvatska, oktobar 2006. godine.

Članstvo u asocijacijama
- Član Inženjerske komore Crne Gore
- Član Društva za unapređivanja zavarivanja u Srbiji (DUZ)
- Član Društva za integritet u vek konstrukcija (Srbija)