Mašinski fakultet

Studije mašinstva u Crnoj Gori počele su školske 1970/71. godine. Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore je jedini fakultet u Crnoj Gori iz oblasti mašinstva. U okviru Mašinskog fakulteta akreditovana su tri akademska studijska programa koja se realizuju po Bolonjskom režimu studija: MAŠINSTVO, DRUMSKI SAOBRAĆAJ i MEHATRONIKA. Studijski program Mašinstvo i Drumski saobraćaj realizuju se po sistemu: 3+1+1+3, a studijski program Mehatronika po sistemu: 3+2. Studijski program Mašinstvo se od studijske 2008/09. godine organizuje pored Podgorice i u Pljevljima, gdje je Mašinski fakultet otvorio odjeljenje. U četiri decenije postojanja Mašinski fakultet je imao saradnju sa veoma poznatim univerzitetskim institucijama u svijetu. Mašinski fakultet, preko svojih centara i laboratorija, realizuje značajne stručne, visokostručne i naučnoistraživačke aktivnosti.

Poslednja novost

Upis_2. upisni rok

Upis na mašinski fakultet u 1. godinu osnovnih studija u skladu sa rang listom kandidata prijavljenih na konkurs (ii upisni rok) obaviće se dana, 07. 07., 08.07. i 09.07. 2015 godine.

Upis kandidata će se vršiti u studentskoj službi mašinskog fakulteta u terminu od 09 do 15 časova.

Za upis su neophodna sledeća dokumenta:

1. indeks,

2. dvije fotografije

3. dva prijavna lista

4. za samofinansirajuće studente uplata na žiro račun mašinskog fakulteta broj: 510-154-63

 Za kandidate koji se ne upišu u ovom terminu smatraće se da su odustali.     

 

detaljnije

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player