Mašinski fakultet

Studije mašinstva u Crnoj Gori počele su školske 1970/71. godine. Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore je jedini fakultet u Crnoj Gori iz oblasti mašinstva. U okviru Mašinskog fakulteta akreditovana su tri akademska studijska programa koja se realizuju po Bolonjskom režimu studija: MAŠINSTVO, DRUMSKI SAOBRAĆAJ i MEHATRONIKA. Studijski program Mašinstvo i Drumski saobraćaj realizuju se po sistemu: 3+1+1+3, a studijski program Mehatronika po sistemu: 3+2. Studijski program Mašinstvo se od studijske 2008/09. godine organizuje pored Podgorice i u Pljevljima, gdje je Mašinski fakultet otvorio odjeljenje. U četiri decenije postojanja Mašinski fakultet je imao saradnju sa veoma poznatim univerzitetskim institucijama u svijetu. Mašinski fakultet, preko svojih centara i laboratorija, realizuje značajne stručne, visokostručne i naučnoistraživačke aktivnosti.

Poslednja novost

Finalna konferencija projekta SD TRAIN

12-5-2015

ODRŽANA FINALNA KONFERENCIJA TEMPUS PROJEKTA SD TRAIN

Dana 12.05.2015 u Svečanoj Sali Tehničkih fakulteta, održana je Finalna konferencija TEMPUS projekta SD TRAIN. Konferenciju je otvorila Prof. Dr Maja Baćović, prorektorka Univerziteta Crne Gore. Prisutne je ispred Mašinskog fakulteta kao domaćina konferencije pozdravio Prof. Dr Janko Jovanović, prodekan za naučno-istraživački rad.

Projekat SD TRAIN ima za cilj da razvije sistem za obuku osoblja zaposlenog u lokalnim samoupravama na teme energetske efikasnosti u zgradarstvu, valorizacije potencijala obnovljivih izvora energije i održivom razvoju infrastrukture.

Projekat se završava 31.05.2015, tako da je Doc. dr Radoje Vujadinović-Koordinator projekta za UCG, prezentirao rezultate projekta. Finalnoj konferenciji su pored predstavnika lokalnih samouprava, profesora sa partnerskih univerziteta iz zemalja Zapadnog Balkana, prisustvovali i partneri iz zemalja EU (TU Delft i UPC BarselonaTech). Uvaženi profesori, Jordi Segalas Coral iz Barselone i Karel F. Mulder iz Delfta, koji su jedni od vodećih eksperata u EU na temu edukacije o održivom razvoju, su na Finalnoj konferenciji održali prigodna predavanja.

Više informacija o projektu, prezentacije sa Finalne konferencije, kao i materijali koji su razvijeni u toku projekta su dostupni na sajtu projekta na Univeritetu Crne Gore (www.sdtrain.ac.me).

 

detaljnije

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player